Den färdiga produkten


Den enskilt viktigaste faktorn för den färdiga artikels egenskaper är valet av material. Familjen gjutjärn innehåller ett antal grenar och vi arbetar med gråjärn, segjärn och kompaktgrafitjärn.


 

Gråjärn

Gråjärn är det klassiska gjutjärnet. Grafiten bildar fjäll i det färdiga materialet. Materialet har god bearbetbarhet, vibrationsdämpning och tål termiska variationer. Nackdelen är att slagsegheten är dålig. Gråjärn används i värmeutsatta applikationer, i stommar och maskinstativ och allmänt till lågt påkända maskinkomponenter. Hälften av vår produktion är gråjärn. Vi gjuter kvalitéerna 5.1301 och 5.1302 som förr hette EN-JL1040 och EN-JL1050 (SS 0125 och 0130).
 

Segjärn

För komponenter som är mer påkända och som behöver slaghållfasthet kan segjärnet vara ett alternativ. I segjärnet har grafitformen modifierats från fjäll till kulor. Detta gör att järnet blir segare eller för att vara exaktare, tål förlängning innan brott. Järnet är fortfarande lättbearbetat med skärande bearbetning och kan med fördel ersätta många stålkonstruktioner i plåt och svets. Ju komplexare desto större vinst med att gjuta. Segjärn finns hos oss i fyra kvalitéer 5.3105 (EN-GJS-400-18), 5.3200 (EN-GJS-500-7), 5.3201 (EN-GJS-600-3), 5.3300 (EN-GJS-700-2) som har olika hålllfasthetsklasser, förlängningar och hårdhet. Den andra hälften av vår produktion är segjärn.
 

Kompaktgrafitjärn

Kompaktgrafitjärn är en hybrid mellan gråjärn och segjärn som kan vara lämplig i vissa tillämpningar. Vi gjuter kompaktgrafitjärn men det förekommer sparsamt
 

Modifierade legeringar

Det förekommer att kunden har speciella applikationer som gör att vi gör speciella legeringar. Vi utgår då vanligtvis från ett segjärn och tillsätter legeringsämnen beroende på vilken speciell egenskap som efterfrågas. Exempel är kiselförstärkt segjärn för varma applikationer och krom- och manganlegerat segjärn för ökad hårdhet.

KÅGE GJUTMEK

Storgatan 8
934 31 KÅGE

KONTAKTA OSS

Tele: 0910 - 72 04 30
Fax: 0910 - 72 06 73

E-POSTADRESS

info@kagegjutmek.se

ÖPPETTIDER

Vardagar 07.00 - 16.00
Lunch     11.00 - 11.45